slideimage-Familievennlig-B170-x-H34002-08-20124

Det er de nære ting som gjør Solneset og Hamna til en populær bydel

Hamna er en bydel med ca 1100 boliger og ca 3700 innbyggere!

Hamna ligger landlig til på Nord-Tromsøya, men likevel sentralt. Det er ikke mange nye boligområder igjen på Tromsøya som kan tilby ”de nære tingene” innen gangavstand slik som på Solneset. Solneset ligger unikt til da det er store friarealer både nedenfor (i strandbeltet fra rideskolen via selve Solneset og helt til nord-spissen) - og over bebyggelsen (det grønne beltet på langs over Tromsøya med den populære ”Lysløypa”).

Det går sykkel- og gangvei fra Hamna og Solneset til Gjæverbukta som gjør at de som går på Langnes skole - eller de som vil til Langnes Handelspark - kan sykle trygt frem og tilbake. Sykkel- og gangveien går videre fra Gjæverbukta og rundt sydspissen av Tromsøya.

Innen gangavstand
- Solneset barneskole, se tromso.kommune.no/solneset-skole
- Solneset barnehage, se tromso.kommune.no/solneset-barnehage
- Ny nærbutikk på Solneset - COOP Extra (åpnet mars 2012)
- Strandområde
- Lysløypa
- Rideskolen
- Ica Nær
- Hamnaholla
- Hamna idrettshall
- Fotballbinge/bane
- Skihytta
- Mortensnes via stien
- UIT/ UNN via Lysløypa

Solneset Barneskole
Solneset Barneskole er barneskolen som ligger på oversiden av Ringveien rett ved boligfeltet på Solneset og dekker 1. til 7. klassetrinn. Se; www.solneset.tromsoskolen.no

Solneset Barnehage
Solneset Barnehage er en av kommunens nyeste barnehager (ferdig sommeren 2008) og har fire baser for opptil 80 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger rett ved Solneset Barneskole, og har en flott beliggenhet med skogen og fjæra rundt Solneset som nærmeste nabo. se; www.tromso.kommune.no/solneset-barnehage

Tvillingbukta ved Solneset - eller Hamnekjosen (det riktige navnet fra gammelt av)
Denne naturlige bukta ligger rett på nedsiden av Solneset. Bukta ligger i le for det meste og er et populært område når det er sol og fint vær.

Hamnaholla
Populært utfartsområde. Ligger i Lysløpa, rett nedenfor trykkbassenget.
Hamnaholla ligger i en naturlig dump i terrenget og er omgitt av bakker og skog på tre sider. Dette gir gode le- og solforhold og ypperlig skiterreng for små og store.

Naustet
Naustet er på ca 50 kvm og ligger rett nedenfor ICA - og brukes av barnehager og skoler. Det er fullt mulig å låne/leie Naustet til aktiviteter og andre formål. Fra naustet ser man rett over bukta til Solneset.

Hamna Idrettshall
Idrettshallen er ved Hamna barneskole. Dette er en stor kaldhall som kan deles opp i mindre baner.

Hamna grusbane
Ligger ved Hamna barneskole. Om vinteren blir denne brøytet og tilrettelagt som skøytebane.
Det er planlagt å legge kunstgress på banen.

Hamna Idrettslag
Hamna Idrettslag er et av de største idrettslagene i Tromsø - og tilbyr aktiviteter for små og store på Solneset Skole, Hamna Skole og i Hamna Idrettshall. Dette er:
- Allidrett
- Fotball for gutter og jenter, fra 6-årsalderen
- Aerobic
- Dame- og herretrim

I tillegg tilbys aktiviteter gjennom:
- Tae Kwon Do Klubb
- Hamna Klatreklubb
- Tromsø Storm
- Hamna 4H

Hamna Fritidsklubb
Fritidsklubben har tilholdssted på Hamna skole ”bomberommet” og drives av fritidsseksjonen, Kultur og idrett, Tromsø kommune.

Ungdomskafé
Dette tilbudet er åpent tirsdager og onsdager mellom kl 19.00 og 22.00 og er gratis. Det er opprettet et styre bestående av ungdommer, som er med på å planlegge driften og de forskjellige aktiviteter som skal foregå på kveldene.

Rockefabrikken
Rockefabrikken, som er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Norsk musikkråd, tilbyr kurs i å lære å spille ett eller flere instrumenter. Dette tilbudet er til ungdommer fra 14 år og oppover og foregår onsdager og torsdager i ”brakka” ved Hamna skole.

Juniorklubben
Hver torsdag fra kl 18.00-21.00 er det junior-klubb for 4. tom. 7. klasse, og da arrangeres det diskotek, lek og andre aktiviteter.

Hamna bydelsråd
Bydelsrådet jobber for å ivareta Hamna sine interesser, og akkurat nå jobbes det med Hamna park. Hamna har fortsatt et stort strandområde som man kan boltre seg i. Gjennom alle tider har fjæra for oss nordpå vært et sted for lek, læring og rekreasjon. De siste årene har vi nytt godt av naustet som er oppført i sjøkanten. Dette har vært en ubetinget suksess. Etableringen av Hamna park er også forankret i gjeldende kommuneplan, hvor politikerne snakker varmt om bevaring av friområder. Hamna Bydelsråd arrangerer også Hamnadagen, Hamnaløpet, turmarsjer, m.m.

Natteravn
Natteravnene har som mål å trygge nærmiljøet, og et ønske om å være tilstede for barn og unge. Natteravnene opererer utendørs. Det synes som om selve nærværet av ravner har en dempende og beroligende effekt ved sin tilstedeværelse, og de er godt mottatt. Folk liker at “noen bryr sæ” og det fungerer godt også i Hamna.

Bussforbindelse fra Hamna
Rute 28, ca hvert 30 min
Langnes handelspark, ca hvert 10 min
Tromsø sentrum, ca hvert 20 min

Rute 32: ca hver 45 min
UNN/sentrum, ca hvert 20 min
(Arbeidsbuss lørdag og søndag)

Skoler
Hamna Skole
Solneset Skole
Langnes Skole (Ungdomsskole ligger på Håpet)

Barnehager
Toftveien Barnehage
Bjørnebekken Barnehage
Kvitungen Barnehage
Knoll & Tott Familiebarnehage
Gråtass Familiebarnehage
Solneset Barnehage

Historiske, arkeologiske utgravinger på Solneset.
Sensasjonelle arkeologiske funn på Solneset. Arkeologiske utgravninger i 2009 og 2010 resulterte i funn av to bosettinger fra eldre steinalder samt èn bosetting fra yngre steinalder/tidlig metallalder. Funnene fra eldre steinalder er de første som noen gang er gjort på Tromsøya fra denne tidsepoken - som strekker seg inntil 15.000 år tilbake i tid. Det ble blant annet funnet et stort antall steinøkser/deler av steinøkser på et konsentert område på Solneset - noe som er sjeldent i arkeologisk sammenheng. Bosettingene viser at Solneset i svært lang tid har vært et "populært boligområde".

Informasjonen er hentet fra Hamna Bydelsråd, Tromsø Kommune og Tromsø Museum.
Vi tar forbehold om mulige feil eller forhold som har endret seg.