En god plan B170 x H34002 08 2
Reguleringskart godkjent 20 01 10

REGULERINGSPLAN

Reguleringsplan 1560 - Bergli-Nord/Solneset.

Eiendommen Bergli ligger vest for Hamna Sør boligområde, i all hovedsak på nedsiden
av Ringveien - mot sjøen og Solneset. Planen omfatter totalt 352 boliger inklusive de som alt
befant seg i området.

Den nye bebyggelsesstrukturen er tilpasset terreng og vegetasjon. Området er inndelt i flere
delområder med forskjellig karakter. Bebyggelsen nedenfor Ringveien varierer typologisk
men er relativ lav. Planforslaget tilstreber å bevare områdets grønne preg - og legger
opp til lune utearealer med flott utsikt og gode solforhold.

Et nett av gangveier og gangstier kobler sammen boligfelter og lekearealer. En grønn
trasè med opparbeidet sti fra Ringveien til friområdet i og rundt Solneset og Hamnekjosen (Tvillingbukta) sikrer bl.a. Solneset Barnehage og Solneset Barneskole trygg adkomst til fjærasonen.

Planforslaget ble vedtatt av Tromsø kommune mars 2009

Reguleringsplan - Bergli Nord / Solneset
Reguleringskart 25.03.09. Eiendommen Bergli-Nord ligger vest for Hamna boligområde, i all hovedsak mellom Ringvegen og sjøen - og strekker seg fra Hamna Sør via Solneset/Hamnekjosen til grensen for Rideskolens eiendom.

 

Reguleringskart-godkjent-20-01-10.pdf